Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2020г.

 

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Предишни броеве 

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 

Статистика за предоставена международна закрила в България за периода януари-декември 2020 г.

 

Развитие на европейските политики за интеграция

▪Европейската комисия представи новия план за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027)

 

Сътрудничество между неправителствени организации и местни власти за интеграция на бежанците

▪Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“

▪„Заедно за интеграцията“ – началото на един съвместен проект на Български Червен кръст, Фондация „Център Надя“ , Район „Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична община

▪Темата за интеграцията на бежанците по време на общото събрание на Асоциацията на българските градове и региони

     

Образование на децата бежанци

▪Образование на деца бежанци по време на пандемия—добри практики, научени уроци и следващи стъпки     

Бежанците в контекста на пандемията – от спешен отговор към устойчива закрила и интеграция

▪Глобални консултации на ВКБООН с неправителствените организации през 2020, посветени на темата „Отговор на пандемия“

▪Българският отговор: Национален форум „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“

Развитие на капацитета на гражданското общество за интеграция на бежанците в България

▪Съвместен семинар с Асоциацията на преподавателите по български език като чужд: „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“

 

Възможности за финансиране на проекти за интеграция

▪Покана за подаване на проекти „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

 

Частният сектор и интеграцията на бежанците – повече от икономическа интеграция

▪ВКБООН -Агенцията на ООН за бежанците и КАТРО България със съвместна онлайн сесия „Подкрепа на бежанците в България:     Възможности за сътрудничество с частния сектор“

▪КНСБ и Асоциация за развитие на София с общ проект за интеграция на бежанците на пазара на труда и ролята на общините

▪Humans in the Loop – социалното предприятие, предоставящо обучение и заетост на бежанци с награда от Министерството на труда и социалната политика

 

Поглед към културата на страните, от които идват бежанците

▪Sofia MENAR Film Festival за поредна година ще представи културата и традициите на ислямския свят