Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода юли–септември 2020г.

 

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Предишни броеве 

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 

Актуална статистика за броя лица, потърсили и получили международна закрила в България

 

Включване на децата бежанци в българската образователна система

▪Децата бежанци и началото на учебната година

▪Добри практики и специфика за работа с деца, търсещи и получили международна закрила

 

Развитие на гражданското общество и потенциала за интеграция на бежанци

Информационна сесия „Структурите на гражданско общество за интеграция на бежанците в България“

Учредяване на асоциация на преподавателите по български език като чужд

 

Трансфер и опит на добри практики

Новото издание на Български съвет за бежанци и мигранти ,,Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“

     

Културата като общ език

Изложба на Айман Ал Харес ,,Тръпки от изтока“, представена от Български Червен кръст и ВКБООН и Бежанския консултативен съвет

 

Включване на бежанците в процеса на взимане на решения и отчетност към тях

ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците пилотира за пръв път онлайн проучване на нуждите на бежанците по възраст, пол и принадлежност към социална група

Бежанския консултативен съвет с първи спечелен проект за кампания за противодействие на слуховете

 

Ново начало за политиките за миграция в Европа

Приемане на нов пакт за миграцията и убежището

 

Участие в разработване на устойчиви политики на Европейско ниво

Продължава обществената консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход