В изданието ще намерите информация по следните теми:

 

▪ Статистиката за България накратко: януари –  юни 2021

▪ Глобална статистика за 2020 година – Доклад за глобалните тенденции на ВКБООН

▪ 20 юни – Световен ден  на бежанеца „Заедно лекуваме, учим и играем“

▪ Силата на приобщаването – бежанците на първа линия в борбата с пандемията

▪ Ролята на инициативите, водени от бежанци за интеграция в България

▪ Укрепване на сътрудничеството с общини и  местни власти

▪ Лаборатория за сътрудничество с неправителствени организации и общини

▪ Преподаване на български език като основа за интеграция на бежанците

▪ Темата за толерантността чрез интеграцията на бежанците в срещата на Сдружение ЕВЕТ

▪ Онлайн платформа разобличава слухове rumorfree.org – място за истинската информация

▪ Бежанците и ваксинирането – притесненията и проверената информация

▪ Темата за бежанците във втория модул на Националната обучителна програма на Българското училище за политика

▪ Второто събитие от инициативата Еmpowering Business Community

▪ Финал на проекта за студентски стажове в подкрепа на бежанци и мигранти

▪ Проведен уебинар със студенти от Софийски  университет

 

Изтелете в PDF

 

Други издания