Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие”-декември 2022 г.

 

 

 

 

Изтеглете в PDF

 

 

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 

  • Статистика за предоставена международна и временна  закрила в България 
  • Подкрепа за граждански и бежански организации на местно ниво за интеграция на бежанците: Aкадемия за професионален граждански сектор: управление, финансова устойчивост и участие в застъпничество на неправителствените организации
  • Преподаване на български език като чужд: роля на институциите и предизвикателства пред практиците
  • Адаптация и интеграция на търсещите закрила лица: практически стъпки за разширяване и подобряване на интеграционните дейности в центровете на Държавната агенция за бежанците
  •  Refu‘In – иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците
  •  Програма за финансово подпомагане на лица, засегнати от продължаващия конфликт в Украйна на Български Червен кръст

 

С цел подобряване и надграждане на предоставените Информационни материали “Интеграция на бежанци в България“, разработвани и разпространявани от Български съвет за бежанци и мигранти по проект, финансиран от представителството на ВКБООН в България, отправяме покана за обратна връзка.

 

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА >>>