Представяме на вашето внимание информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ No.5, /октомври 2019/.

В изданието ще намерите информация за:

∙Брой лица с предоставена международна закрила за периода януари – октомври 2019г. Колко бежанци живеят в България?

∙Управление на интеграцията. Национален съвет по миграцията, граници, убежище и интеграция

∙Национален механизъм за оценка на интеграцията.

∙Академичната общност в помощ на интеграцията на бежанците: инициативи през новата академична година

∙Обучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България

∙Обучение на учители, работещи с деца, търсещи или получили международна закрила

∙Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи и получили международна закрила

∙3 октомври – Европейски ден на възпоменанието и гостоприемството

∙Дейности на Български Червен кръст за интеграция на презаселени и релокирани лица

∙Предоставяне на комплексна интеграционна подкрепа от Каритас-София и Съвета на жените бежанки в България

Изтегли в PDF