На 4 декември се проведе заключителното събитие по проект Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери с интеркултурна вечер „Овластяване на млади лидери – мигранти, бежанци и българи“, организирана от Мулти Култи в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти и представителството на Агенцията на ООН за бежанците в България. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати от 12-те участници от България, Ирак, Афганистан, Иран, Сирия и Нигерия, които бяха разделени на три екипа, обучени в Германия и подпомогнати да реализират идеите на за малки и въздействащи проекти. Тези идеи включваха събития, фокусирани върху важни за ЕС теми – опазването на околната среда, намаляване на разхищението на храна и живота, които имат в България хората дошли от други страни, както и връзката между родината им и Европа.