На 2 февруари 2017 г. Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи Колектив и Cermes обединиха усилия за организирането на интеркултурна вечер „Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики“. Заедно с държавни служители, представители на международни органзиации, академици, НПО хора, чужденци, чувствителни журналисти, социални медиатори, учители, директори, доброволци имахме удоволствието да научим повече за вдъхновяващи интеграционни иновативни практики в сферата на заетостта, изкуството, образованието. Сред спийкърите бяха Анна Кръстева от CERMES, която представи проекта Re.Cri.Re, Бистра Иванова от Мулти култи и Кина Събева от Български съвет за бежанци и мигранти, които представиха проекта NIEM – All In For Integration, Стана Илиев, която представи работата си за интеграция на бежанци на трудовия пазар и предприемачеството в Български червен кръст и UNHCR, Неда Соколовска, която представи Студио за документален театър VOX POPULI и спектакъла МИР ВАМ, Диана Недева от Каритас представи Мисия Бъдеще, Азхар Аломар трогна публиката със силните си думи на чужденец, успял да се интегрира в България, Матайс льо Рут, представител на ВКБООН в България също се включи с кратка реч, а финалът бе удоволствието да чуем няколко стиха от новата стихосбирка „Един живот не е достатъчен“ на поета и преводач Хайри Хамдам.

Срещата бе съфинансирана от програма Хоризонт 2020 за изследвания и иновации на Европейския съюз при споразумение за субсидия N 649436 по проект „ReCriRe“ и чрез Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ по проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията. Измерване и подобряване интеграцията на лицата, получили международна закрила“.