На Международния ден на жената Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) почита историческите постижения и принос на жените, като същевременно признава, че все още съществуват големи различия между половете.

Темата на ООН за тазгодишния Международен ден на жената еDigitALL: иновации и технологии за равенство между половете.

Равенството между половете остава приоритет в работата на БСБМ. С изпълнението на ежегодни проекти „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансирани от ВКБООН, се стремим към трансформираща промяна и към укрепване на партньорствата с различните заинтересовани страни.

Темата DigitALL е в съответствие с приоритета на БСБМ по проект Go4DiGREEN, който има за цел да увеличи възможностите за работа на новопристигналите в ЕС бежанци чрез укрепване на техните дигитални и предприемачески умения в областта на зелената икономика.

Програмата за дигитално обучение Gо4DiGREEN  е разработена специално за жени и може да отговори на уникалните предизвикателства и възможности, пред които са изправени жените бежанки в екологичната икономика.

Горди сме, че отбелязваме Международния ден на жената и работим за жени бежанки предприемачи, които променят ситуацията в своите общности и извън тях.

Заедно с Представителството на ВКБООН работим, за да намерим иновативни решения, които да помогнат за преодоляване на различията между половете в бежанския контекст и да насърчат овластяването на жените бежанки.

Присъединете се към нас в избора си да се противопоставим на предразсъдъците и неравенството между половете и да подкрепим овластяването на жените бежанки!

Светът ще бъде по-добре, ако има повече жени, включително жени бежанки,  като лидери, предприемачи и двигатели на промяната в полза на развитието

Български съвет за бежанци и мигранти