Предлагаме на Вашето внимание публикация на MPG, която изследва до каква степен политиките за интеграция на бежанци, анализирани в НИЕМ, са в съответствие с принципите, ценностите и целите на Плана за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027 г.)

 

Политиците и заинтересованите страни могат да идентифицират области, в които планът за действие на ЕС може д помогне за преодоляване на пропуските и нуждите в политиката. Използването на резултатите от НИЕМ може също да помогне за оценка на Плана за действие през следващите години. Конкретните препоръки към Европейската комисия и държавите-членки включват предложения как да се насърчи изпълнението на Плана за действие и да се направи по-ефективен.

 

Изтегляне на изданието >>>

 

Публикацията ще бъде представена на уебинар на 17 септември 2021 г. от от 16:00 до 17:30 ч.

Регистрирайте се сега!

 

Разберете повече за НИЕМ в България >>>