Кръглата маса постави на дневен ред назрялата необходимост от очертаване отговорностите и ролята на държавните институции, органите на местното управление и неправителствените организации в процеса на приемане, адаптация и интеграция на преместените бежанци.

За участие във форума бяха поканени представители на Националния съвет по миграция и интеграция, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Агенцията по социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националното сдружение на общините в България, Софийска община, Български Червен кръст, Каритас, Съвета на жените бежанки и други заинтересовани страни за подпомагане приемането, адаптацията и интеграцията на преместените бежанци в България.