Целта е да се предостави възможност за обсъждане на всички аспекти на достъпа до пазара на труда, да се изведат предизвикателствата и да се очертаят съществуващи и планирани дейности за разширяване възможностите за достъп до заетост на лицата, получили международна закрила в Република България.

За участие във форума ще бъдат поканени представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта; Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа“, Български Червен кръст, Каритас България, Съвета на жените бежанки, Корпоративна социална отговорност – България и други заинтересовани страни за подпомагане разширяването на достъпа до заетост на лицата, получили международна закрила в България.

Покана ще бъде изпратена на г-жа Урика Щрака от Посолството на Австрия в България да представи положителната инициатива на Посолството да се обърне към австрийските компания в България с призив да предлагат работни места за бежанци. Ще бъдат поканени представители на други посолства, които могат да осъществят подобни инициативи.