Въпреки пандемията, броят на хората, бягащи от войни и нарушения на човешките права, достигна близо 82,4 милиона души през 2020 г., според последния годишния доклад на ВКБООН „Глобални тенденции“. Това представлява увеличение с 4% на годишна база в сравнение с рекордните от 79,5 милиона души в края на 2019 година.

 

Според доклада в края на 2020 г. в света има 20,7 милиона бежанци, под мандата на ВКБООН, 5,7 милиона палестински бежанци и 3,9 милиона разселени граждани на Венецуела. 48 милиона души са били вътрешно разселени, а търсещите закрила са 4,1 милиона. Тези цифри показват, че въпреки пандемията и призивите за прекратяване на военните действия по света,  конфликтите продължават да са сред основните причини за разселването на световното население.