Докладът Глобални тенденции за 2019 на ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците показва, че 79,5 милиона души по света са били разселени към края на 2019 г. Досега ВКБООН не е отчитал по-голям общ брой на разселените в световен мащаб. Разгледайте статистика в представените инфо графики.

 

     

Докладът е достъпен онлайн на английски език на глобалния сайт на ВКБООН.