Българският съвет за бежанци и мигранти представи новата си книга: