В края на месец юни Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН организира семинар – лаборатория за сътрудничество: Гражданският сектор в подкрепа на бежанците от Украйна. Семинарът представлява еднодневна среща на представители на различни неправителствени организации от Черноморския регион.

 

На събитието представители на неправителствените организации разгледаха възможностите за социално приобщаване и перспективите за интеграция на бежанците от Украйна, ролята на неправителствените организации и възможностите за сътрудничество и партньорство между структурите на гражданско общество и другите заинтересовани страни. На семинара бяха политики на национално ниво, както и бяха разгледани възможности за финансиране на неправителствени организации за интеграция на бежанци от Украйна. Събитието беше отворено, както за организации с опит в работата с бежанци, за доброволци, за организации, които могат да включат бежанците като целева група в съществуващи проекти или планират да включат тези групи в своите бъдещи инициативи.

 

Събитието е част от стратегическите услилияна Български съвет за бежанци и мигранти да развива капацитета за интеграция на бежанците на местно ниво в фокус сътрудничество между неправителствените организации, които да бъдат сигурен и надежден партньор общините и държавните институции в процеса  на интеграцията на бежанците.