На 31 октомври и 1 ноември във Варна Български съвет за бежанци и мигранти и Държавната агенция за бежанците при МС проведоха регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствените организации, които работят с бежанци.  Обучението е част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти за укрепване на структурите на гражданското общество по въпросите за интеграцията и приобщаването на бежанците.

 

В условията на бързо развиваща се среда предизвикателствата, пред които са изправени неправителствените организации, ангажирани с хуманитарни дейности, са многостранни и сложни. Поради това необходимостта от непрекъснато повишаване на уменията и компетентността е от първостепенно значение. Обученията за изграждане на капацитет служат като структурирани пътища, чрез които неправителствените организации могат да придобият нови знания, да усъвършенстват съществуващите умения и да възприемат новаторски подходи, за да отговорят на динамичните изисквания на дейността си.

 

В обучението взеха участие представители на неправителствени организации от източната част на България. Програмата включваше темите за сътрудничество между държавните органи в лицето на Държавната агенция за бежанците и неправителствения сектор, управление на качеството на социалната работа, дигитализацията и дигиталната трансформация в неправителствения сектор, защитата на личните данни, сътрудничеството между частния сектор и неправителствените организации, както и финансовата устойчивост на неправителствените организации.

 

Обучението се организира по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.