На 4 април се проведе втора среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.