Представяме на вашето внимание новия брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“. Той е вторият от пет броя, които Българският съвет за бежанци и мигранти ще издаде през 2020 г.  в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“ с финансовата и експертна подкрепа на Представителството на ВКБООН.

 

Споделяме няколко хубави новини: бюлетинът вече има ISSN; беше публикуван като добра практика на Европейския портал за интеграция – European Web Site on Integration, както и на сайта за закрила на деца за Югоизточна Европа – Child Protection Hub for South East Europe. Изказваме благодарност на колегите от академичната общност, които участваха в създаването на двата броя на бюлетина „Бежанците: днес и утре“.

 

Вторият брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху темата жилищни политики и практики, като представя скорошно направено проучване на общинските жилищни политики като ключ към интеграцията на местно ниво за лицата, които са получили международна закрила в България. Темата е допълнена от преглед на социалните дистанции като пречка на ефективните жилищни политики на базата на социологически проучвания. Други важни акценти на втория брой са темите, обясняващи правната рамка, определяща „пътя на бежанеца в България“ – от пресичане на българската граница до получаване на международна закрила, както и самата процедура за международна закрила. Oтделeно е внимание и на различни инициативи и събития, с които беше отбелязан Световният ден на бежанеца (20 юни) от академичната общност и от практиците на терен. Интервюто на броя разказва за работата и опита на Бежанско-митрантска служба на БЧК и е направено с нейния програмен мениджър. Историята с бежанец е на млада художничка от Ирак, открила вдъхновение в София и един от дванадесетте творци в изложбата на ВКБООН „Отвъд различията“. Броят представя докторски тези, които изучават различни бежански проблеми, както и възможности за обучение и публикации. В рубриката „Поглед към съседа“ е представена Република Турция.

 

 

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Други издания

 

Академичен портал