Втори брой на академичния бюлетин за 2022 г. се реализира в рамките на проект „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София“. Той се реализира от Мулти култи колектив в партньорство с Асоциация за развитие на София, Български Червен кръст, Център за правна помощ ,,Глас в България”, ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и Академичния съвет по въпросите на бежанците. Финансира се от Столична община по програма „Социални иновации“. В рамките на проекта бе осъществен студентски стаж, който даде възможност на студенти от Софийския университет, Нов български университет и Университета за национално и световно стопанство да работят на терен в продължение на два месеца като част от екипите на три организации в София – Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани, зад което стоят БЧК и Асоциация за развитие на София, Мулти култи колектив и Център за правна помощ „Глас в България“.

 

Броят е посветен на социалната работа с бежанци и мигранти и се състои от три секции. Първата секция съдържа статии на ключовите преподаватели по тази тема в България, които са и гост-редакторки в броя. Те анализират подготовката на студенти в областта на социалната работа с бежанци и влиянието на бежанските потоци от Украйна, включително и към България, както и етичния кодекс на служителите, които представят социални услуги. Студентската секция започва с един изключително иновативен труд, посветен на ислямското социално финансиране в интеграцията на бежанци, като е направен преглед и синтез от нормативната рамка и практика с примери от целия свят, както и възможното приложение в България. Други важни теми, разработени от студентите, са за превода и ролята му при предоставяне на социални услуги; социалната подкрепа на непридружени непълнолетни деца; достъпът до здравни услуги, както и темата за насилствените отблъсквания на бежанци на българо-турската граница. Третата секция в броя включва интересно интервю с председателката на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет; резултатите от международното проучване НИЕМ, които дават сравнителни данни и яснота за мястото на България спрямо още 13 държави в интеграцията на бежанци, както и темата за финансиране на неправителствения сектор с фокус върху случващото се около ситуацията с бежанците от Украйна. Не на последно място по важност във фокус са децата бежанци като творци, като обръщаме внимание на една красива изложба, която се случи в началото на юли 2022 г.

 

 

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

 

Посетете онлайн академичния портал