По проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) Бългaрският съвет за бежанци и мигранти, като част от мрежата на заинтересовани страни (Общност) на ниво на ЕС в рамките на проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“ представя на вашето внимание онлайн събитие „Включване на мигрантите в пазара на труда: Активизиране на мрежи и клъстери“ – опита във Франция.

 

Онлайн събитието е замислено да представи съответни проекти и интервенции, реализирани в областта на трудовото приобщаване на мигрантите, и да бъдат обсъдени модели на интервенции за активирането на мрежа и клъстер за насърчаване на достъпа до пазара на труда за граждани на трети страни, включително търсещи и получили международна закрила.

 

Събитието ще се проведе на 17 Март 2021 от 9:30 AM до 1:30 PM UTC+01.

 

Работни езици ще бъдат английски, италиански, френски и испански.

 

Повече информация >>>

 

 Регистрация >>>