Бюлетини и други информационни материали

Български съвет за бежанци и мигранти разработва и проактивно разпространява бюлетини и други информационни материал за да предостави на заинтересованите страни актуална и надеждана информация в сферата на международната закрила, миграцията и интеграцията, за последните развития, инициативи, програми, проекти, възможности за сътрудничество и финансиране.