Българският съвет за бежанци и мигранти се присъедини към мрежата на заинтересовани страни (Общност) на ниво на ЕС в рамките на проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“, насочен към насърчаване на бързата интеграция на младите граждани на трети страни – 18-29 години – на пазара на труда чрез прилагане на модела „MEIC – мигрантски икономически интеграционен клъстер“ на местно ниво в цяла Европа. В рамките на проекта БСБМ ще участва съвместно с Римският университет ЛУМСА  в процеса на идентифициране, изследване и популяризиране на добри практики за интеграция на пазара на труда по модела MEIC.