Годишните консултации на ВКБООН с неправителствените организации са уникално събитие, което предоставя важен форум за дебат по глобални и регионални теми и възможност за изследване на ново сътрудничество по застъпнически и оперативни въпроси.