Дневният ред включва представяне на отчет за дейността на БСБМ през 2015 г., финансов отчет за същия период и приемане на План за работа през 2016 г