Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив представихме новия си проект „Механизъм за оценка на националната интеграция“ (NIEM) в София на 13 декември 2016 г. NIEM е 6 годишен транснационален проект, който се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и има за цел да подпомогне посрещането на предизвикателствата и да способства за подобряване резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. В рамките на НИЕМ ще бъде създаден механизъм за 2 годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила.