Срещата се провежда по проект на Представителството на ВКБООН.

Семинарът ще даде възможност на участниците да обсъдят настоящия нормативен регламент за достъп до образование на лица, търсещи или получили международна закрила, да направят предложения за промяна на сега действащата нормативна уредба с цел по-успешното интегриране на търсещите или получилите международна закрила и да се запознаят с добрите практики.

В срещата ще вземат участие ВКБООН, представители на Министерството на образованието и науката, Регионалният инспекторат по образованито – София- град, директори на държавни и общински училища в София и страната.