БСБМ разработи електронна книга „Добри практики за интеграцията на бежанци“ в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.

Брошурата представя примери на добри практика за интеграция на бежанците от Европа и света.