Новини и събития

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  - Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци

На 21-23 април в Бургас Българският съвет за бежанци и мигранти проведе  второ обучение  „В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  - Работни практики при преподаването...