Новини и събития

Покана за представяне на предложения - Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020 г.)

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) за...