Новини и събития

Адаптация и интеграция на търсещите закрила лица: Практически стъпки за разширяване и подобряване на интеграционните дейности в центровете на Държавната агенция за бежанците

Интеграцията на бежанците е динамичен и сложен двупосочен процес, който изисква усилия от всички участващи страни, както от държавните органи и публич...