Преставяме на вашето внимание най-новата книга в сферата на международната закрила на бежанците „Бежанско право“.

 

Бежанското право е сравнително ново за България, доколкото законодателството и прилагането му се развиват след ратификацията на Конвенцията за статута на бежанците на ООН през 1992 г. Тази книга е пръв опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците.

 

Автор на книгата е адвокат Илиана Савова – член на управителния съвет на Български съвет за бежанци и мигранти като представител на Български Хелзинкски комитет. Илиана Савова е адвокат по въпросите на убежището и миграцията от 1996 г., от 1997 г. е координатор на Националната правна мрежа за бежанци, а от 2001 г. е директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. Илиана Савова е лектор по бежанско и имиграционно право в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.