Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“, издаван от БСБМ и Представителството на ВКБООН в България е вече представен в Европейския уебсайт за интеграция(EWSI). EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри практики в областта на интеграцията на мигрантите от всички страни членки.

 

 

Повече информация >>>