Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“, издаван от Български съвет за бежанци и мигранти е вече включен Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е единственото специализирано издание в България, което предлага задълбочен, но и мултидисциплинаред поглед към темата за принудителната миграция.За по-малко от две години изданието набра значителен интерес от както от страна на академичната общност, така и от страна на практици работещи по темата за бежанците, както на национално, така и на международно ниво.
Всичко броеве на изданието са налични онлайн в Академичния портал.