На 24 октомври 2023 г. Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет и СУ „Св. Климент Охридски“ организира Академичен форум „ Социално и образователно включване на бежанците“ .

Академичният форум е логично продължение на стратегическите усилия на Българския съвет за бежанци и мигранти за ангажиране на академичната общност в проблематиката за бежанците в отговор на Глобалния пакт за бежанците (GCR) , пар. 43: „ще бъде създадена глобална академична мрежа по въпросите на бежанците, други принудителни разселвания и липсата на гражданство, включваща университети, академични алианси и изследователски институции, заедно с ВКБООН и други съответни заинтересовани страни, за да се улеснят изследванията, обучението и възможностите за стипендии, които водят до конкретни резултати в подкрепа на целите на глобалния договор. Ще бъдат положени усилия за осигуряване на регионално многообразие и експертен опит от широк спектър от съответни тематични области.“

В събитието взеха участие водещи представители на академичната общност и университетски преподаватели, както и представители на Министерство на образованието и науката. Събитието беше открито с приветствия от Мариана Тошева – председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, д-р Кина Събева – председател на Български съвет за бежанци и мигранти, доц. д-р Ваня Божилова – декан на Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Ана Радулеско, вице-президент на Международната федерация на социалните работници, президент за район Европа.

По време на събитието бяха представени следните академични доклади, които ще бъдат издадени в сборник:

 

 • Функции на социалната работа с бежанци

проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, Факултет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“

 

 • Социално включване на лицата, търсещи международна закрила, пребиваващи в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет

Мариана Тошева, Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

 

 • Социално-педагогически прочит на уязвимостта на бежанците

доц. д-р Мая Чолакова, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Катедра „Социална педагогика и социално дело“.

 

 • Качество на съня при търсещи убежище, бежанци и мигранти в перспективата на социалната работа.

проф. д-р Гинка Механджийска, Факултет по педагогика, катедра „Социална работа“.

 

 • Качество на социалната работа с бежанци – защо, какво, как

доц. д-р Росица Симеонова, Факултет по педагогика, катедра „Социална работа“

 

 • Подход за социална работа с бежанци, преживели травма

гл. ас. д-р Теодорина Милушева, Факултет по педагогика, катедра „Социална работа“.

 

 • Войната през очите на децата (с фокус към музея на детството през войната, Сараево)

доц. д-р Владислав Господинов, Факултет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“.

 

 • Добри практики за образователна интеграция на деца бежанци

гл. ас. д-р Екатерина Томова, Факултет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“.

 

 • Социална интеграция на деца бежанци чрез образование – специфики и предизвикателства

Кристина Гологанова, докторант, Факултет по педагогика, катедра „Социална работа“

 

 • Арменските бежанци – един (не)решен проблем

д-р Александър Христов, Факултет по педагогика

 

 • Рефлексивна картина на работата на студенти с бежанци

доц. Виолета Коцева, гл. ас. д-р Кремена Йорданова, Исторически факултет