Брой 2 на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2021 г. е изготвен в сътрудничество между Мулти култи колектив (МКК), Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) по проект „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“. Той е изцяло студентски брой и включва разработки на стажантите по програмата, които успешно завършиха дву- или тримесечен стаж в пет неправителствени организации в сферата на бежанската и миграционната проблематика (Български Червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки в България, Фондация за достъп до права и Център за правна помощ „Глас в България“). По време на стажа студентите имаха задача да направят малко проучване по провокирала техния интерес тема за академичния бюлетин. Така броят съдържа, например, тематична статия за предизвикателствата пред финансирането на неправителствените организации между проектите и дарителите, на базата на опита на Съвета на жените бежанки в България. Някои от статиите имат силен правен фокус и засягат теми като процедурата за издаване на виза D като преграда пред правото на личен и семеен живот, както и позицията на непридружените непълнолетни лица в контекста на събирането на семейства. Две статии са свързани с разбиране на ситуацията в страни на произход и разказват за Либия и Ивицата Газа. Откроява се и секция, която разглежда различни аспекти в сферата на интеграцията – представени са ролята на изучване на български език, изкуството като мост между културите и значението на нагласите на приемащото общество. Броят представя и проект на екип от млади изследователи от „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“, които работят за овластяването на млади бежанци и мигранти. Броят завършва с интересна статия за изграждане на осъзнати и състрадателни общности.

 

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания