Първи брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2023 г. предлага в първата си част задълбочени анализи в три направления: висше образование, психосоциална интеграция и финансова интеграция. Водещата статия на броя проследява развитието и анализира ключовите документи на европейско ниво относно социалното измерение на висшето образование. Втората статия разглежда темата за повишаване на финансовата грамотност сред бежанците като възможност за постигане на по- ефективната им интеграция. Третата статия представя как отиграването на конфликтни и травматични ситуации в защитена среда дава свобода на „актьорите“ бежанци да се видят и да се преживеят в нови роли. На базата на данни от Проучването на нуждите на бежанците по пол, възраст и принадлежност към социална група, което се провежда от ВКБООН всяка година, друга ключова статия за броя дава информация за профила на гражданите на Украйна, които търсят закрила в България, как и къде са настанени, с какви предизвикателства се сблъскват, какво може да се направи за подобряване на качеството на живота им в България. Разгледан е и случаят на град Пловдив като пример за постигане на успешна интеграция на местно ниво. Първи брой представя и няколко важни публикации, една академична книга и две практически помагала. “Бежанците в представите на българските граждани страхове, разбиране, съпричастност” излиза през 2022 г., издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов“, „Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане“ издаден от Център за правна помощ „Глас в България“ и „АБВ – Първи стъпки“ на Фондация „Рийчаут”. Броят отразява и информация за Европейския хъб за подкрепа на бежанци учени, част от мрежата EURAXESS, в която деен партньор е Софийският университет.

 

 

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания