Представяме на вашето внимание девети брой на академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“, послветен на темата за децата бежанци.

 

През 2020 г. в България г. 1125 деца до 17-годишна възраст включително са потърсили международна закрила, като на 46 е предоставен статут на бежанец, а на 156 – хуманитарен статут. Брой 4 на бюлетина има във фокуса си точно децата и принудителната миграция, като представя правни анализи на млади юристи и застъпници, кратки статии с фокус върху непридружените деца, както и тематичен блок около образователната и социална интеграция на децата бежанци. Законовата рамка и практика при имиграционно задържане на непридружени деца и предизвикателствата пред оценката на най-добрия интерес на детето при предоставяне на международна закрила са два от правните акценти на броя. За образователната и социална интеграция на децата научаваме от статии, посветени на сравнение какво е да бъдеш ученик в Йемен и България, както и какви са възможностите за интеграция на деца бежанци, които предоставя ливанското училище в столицата и основното училище в с. Българин в близост до град Харманли. Друга интересна и иновативна инициатива, за която можете да прочетете в броя, е „Интеркултурните градини като зелени мостове“, която също се провежда от Центъра за миграционни изследвания (CERMES) и Каритас в училищата на територията на гр. Харманли и региона. Броят представя и примери от образователната практика в съседна Гърция.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания