БГ EN
Начало За нас Нашите членове Проекти Партньори Библиотека Връзки Контакт с нас
2018 година
2017 година
2016 година
2015 година
2014 година
2013 година
2012 година
2011 година
2010 година
2009 година
2008 година
2007 година
2006 година


Събития
Новини
Галерия
     
 

bgrc@bulrefcouncil.org


Последвайте ни

BCRM facebook
 
     
     
  2018  
     
 

ПРОЕКТ - Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:


ПРОЕКТ – Подобряване на условията на прием и закрила за търсещите убежище и бежанците в България HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0053, финансиран от Европейския съюз

  • Организиране и провеждане на събитие по застъпничество за интеграция на лицата с предоставена международна закрила в България.
  • Разработване и поддържане на база данни относно заинтересованите страни за улесняване на достъпа до/между заинтересованите срани в процеса на интеграция на бежанците.
  • Стартиране на картотекиране на дейностите за интеграция на бежанците, включително свързани програми и проекти за поощряване създаването на подкрепяща среда.

ПРОЕКТ - Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), съфинансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция" на Европейския съюз.

  • Участие в организиране и провеждане на национални срещи на коалиции за интеграция на бежанци, включително и по специфични сфери на интеграция на бежанци.
 
     
     
   
 
уеб дизайн: www.need.bg