БГ EN
Начало За нас Нашите членове Проекти Партньори Библиотека Връзки Контакт с нас
Кои сме ние?
Визия
Мисия
Принципи
Структура
Стратегически документи


Интеграция на бежанци в България
Събития
Новини
Галерия
     
 

bgrc@bulrefcouncil.org


Последвайте ни

BCRM facebook
 
     
     
  ПРИНЦИПИ  
     
 
Спазване и гарантиране на човешките права и свободи
Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) приема правото на всеки човек да получи закрила от преследване заради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група, политически възгледи или дейност в защита на международно признати права и свободи като израз на международната закрила за гарантиране на основните човешки права и свободи.


 
  Защита от дискриминация  
 
БСБМ отстоява принципа на недопускане на дискриминация. Бежанците и мигрантите имат право на зачитане на тяхното достойнство, на справедливо отношение и защита на всички други права, признати от националното и международно право.


Зачитане на етническото и културно многообразие
БСБМ застава зад принципа, че всички хора имат правото да запазват своята етническа, езикова и религиозна идентичност и подкрепя политика, която признава и защитава съществуването на тази идентичност като единствен ефективен подход за развитието на многообразно общество.


Партньорство и сътрудничество
БСБМ застъпва принципа на сътрудничество и конструктивен диалог с държавните органи и институции и с неправителствените организации като единствено възможен метод за намиране на трайни и справедливи решения за бежанците и мигрантите.


Прозрачност
Дейността на БСБМ е организирана на принципа на прозрачността и правото на организациите-членове да участват пълноправно в процеса на вземане на решения, наблюдение и оценка, което гарантира легитимността в управлението на организацията.
 
   
 
уеб дизайн: www.need.bg