БГ EN
Начало За нас Нашите членове Проекти Партньори Библиотека Връзки Контакт с нас
Организации - членове
Членство


Интеграция на бежанци в България
Събития
Новини
Галерия
     
 

bgrc@bulrefcouncil.org


Последвайте ни

BCRM facebook
 
     
     
  ЧЛЕНСТВО  
     
 
Член на Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) може да бъде всяка организация с нестопанска цел, която е осъществявала дейност най-малко три години в областта на убежището и миграцията.
Приемането на член става въз основа на мотивирано писмено заявление с приложени документи за наличието на изискванията по чл.6, ал.1 от Устава. Кандидатите трябва да представят най-малко две препоръки от организация член. Кандидатурата се гласува от Общото събрание с обикновено мнозинство.

Сдружението има два вида членове:
  • Организация член - всяка неправителствена организация, която отговаря на изискванията за членство, може да кандидатства и да бъде приета за член, и

  • Почетни членове - за почетни членове могат да бъдат номинирани физически лица със значим принос в областта на защита правата на човека и правата на бежанците.
 
     
 
уеб дизайн: www.need.bg