БГ EN
Начало За нас Нашите членове Проекти Партньори Библиотека Връзки Контакт с нас
2018 година
2017 година
2016 година
2015 година
2014 година
2013 година
2012 година
2011 година
2010 година
2009 година
2008 година
2007 година
2006 година


Интеграция на бежанци в България
Събития
Новини
Галерия
     
 

bgrc@bulrefcouncil.org


Последвайте ни

BCRM facebook
 
     
     
  2017  
     
 

ПРОЕКТ - Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), съфинансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция" на Европейския съюз.


ПРОЕКТ - Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

  • Участие във възстановяването и дейността на Работната група по интеграция на бежанци
    БСБМ е съпредседател на Работната група с всички свързани дейности.
  • Участие в Проучванe на ВКБООН относно нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група
  • Разработване и поддържане на база данни за общини (15-20), които са проявили и/или може да проявят интерес и да се ангажират в подпомагане интеграцията на бежанци. Включването на общините в базата данни ще бъде въз основа на разработените критерии, без да се игнорират и общини, които „не желаят“ да подпомагат интеграция на бежанци.
  • Разработване на набор от критерии, които да бъдат показателни за определяне на най-вероятните общини, които биха осъществявали програми за подпомагане интеграция на бежанци.
  • Организиране на срещи и диалози със заинтересовани страни в няколко общини (7), включени в базата данни с цел, да се идентифицират преобладаващите нагласи по отношение на интеграцията, да се събере и съхрани информация за предизвикателствата и за реалните възможности за интеграция в общините.
  • Разработване на Справочник с информация относно предизвикателства и положителни ефекти на интеграцията за улеснение на общините и другите заинтересованите страни.
  • Разработване и поддържане на уеб базирана информационна платформа www.refugee-integration.bg, насочена към нуждите на българските участници в процеса на интеграция на лицата с предоставена международна закрила.
  • Събиране и публикуване на информация относно добрите практики в интеграцията от други страни в региона, в Европа и света.

ПРОЕКТ –Подобряване на условията на прием и закрила за търсещите убежище и бежанците в България HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0053, финансиран от Европейския съюз

 
     
     
   
 
уеб дизайн: www.need.bg