БГ EN
Начало За нас Нашите членове Проекти Партньори Библиотека Връзки Контакт с нас


Интеграция на бежанци в България
Събития
Новини
Галерия
     


bgrc@bulrefcouncil.org


Последвайте ни

BCRM facebook
 
     
     
     
     
 
Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданското общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България.


БСБМ е  платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в България.


БСБМ работи за укрепване на сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации по въпросите на националната бежанска и миграционна политика и практика.


БСБМ има за своя задача по-нататъшното развитие на отношенията между неправителствените организации на основата на общи принципи и ценности, разпределение на функциите и отговорностите.


Основната цел на БСБМ е засилване ролята на гражданското общество за формиране на равноправна и справедлива национална и европейска политика и практика по убежището, миграцията и интеграцията.


 
   
 
уеб дизайн: www.need.bg